Asbest zelf verwijderen?

Als je een woning renoveert, kom je weleens voor onaangename verrassingen te staan. Gelukkig volstaat een tandje bijsteken of het budget anders indelen meestal wel, maar met asbest is het steeds opletten geblazen. 

Op voorwaarde dat u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, mag u als particulier of zelfstandige bepaalde asbesttoepassingen zelf verwijderen.

Laat u dat werk liever aan iemand anders over? Schakel dan een aannemer in wiens werknemers een attest ‘eenvoudige handelingen’ hebben.

Asbest zelf verwijderen

Sommige asbesttoepassingen mag u als particulier of zelfstandige zelf verwijderen.
Neem daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen. Welke toepassingen u mag wegnemen, hangt af van de plaats waar het asbest zich bevindt.
Voor asbesthoudende materialen die niet voorkomen in de onderstaande opsomming moet u altijd een beroep doen op een erkende asbestverwijderaar.
Asbest binnen in een gebouw
In binnenruimtes mag u alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is.
Dat betekent dat het materiaal volledig intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.
Opgelet: ook tijdens het verwijderen moet het asbest intact blijven.
Asbest buiten een gebouw
Bevindt het asbest zich buiten uw woning of gebouw? Dan mag u de volgende toepassingen zelf wegnemen:
* Hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is.
* Hechtgebonden asbest dat wel beschadigd is en waarbij er vrije asbestvezels zichtbaar zijn.
Een beschadigde asbesttoepassing of asbest in slechte staat kan makkelijk verder breken of vergruizen.
Er komen dan schadelijke asbestvezels vrij die ingeademd kunnen worden.
Let er daarom op dat tijdens het verwijderen van beschadigd of verweerd asbest er niemand anders in de buurt is.
De asbesttoepassing niet verder beschadigd raakt of vergruist.
Asbest binnen of buiten een gebouw

De volgende asbesthoudende materialen mag u als particulier of zelfstandige zelf verwijderen, ongeacht of ze zich binnen of buiten bevinden:

* Dichtingen of pakkingen.
* Koorden en andere geweven materialen.
* Remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

Een aannemer inschakelen

Laat u het asbest liever wegnemen door een aannemer? Let er dan op dat zijn werknemers het jaarlijkse opleidingsattest *eenvoudige handelingen* op zak hebben.

U kunt dat attest op elk moment opvragen bij de aannemer.

Aannemers mogen ook volgende asbesttoepassingen verwijderen: 

* losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
* asbest contaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voor zover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluut filter en door middel van vochtige doeken.

Voor de aannemer het asbest begint te verwijderen, is hij bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te (laten) maken van de werkzone.

Zo voorkomt hij dat er tijdens de werken ingesloten asbest beschadigd raakt en er asbestvezels vrijkomen.

Hij is tevens verplicht vooraf een melding van de verwijdering te doen bij het FOD WASO.