Bouwen met een architect.

Bouwen of verbouwen is één van de meest belangrijke gebeurtenissen in uw leven.
Het is een uitermate boeiende ervaring die veel fijne en intense momenten met zich meebrengt.
Bouwen of verbouwen houdt ook in dat u een hele reeks ingrijpende beslissingen moet nemen.
Beslissingen die gevolgen hebben voor uw verdere leven.
Uw thuis is veel meer dan een aantal kubieke meters baksteen, hout, glas en beton.
Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.
Om van uw woning uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen.
Een woning moet niet enkel mooi zijn, maar ook comfortabel, functioneel, energiezuinig en duurzaam.
Elke woning heeft zijn eigen identiteit en weerspiegelt de persoonlijkheid en cultuur van haar bewoners.
Een architect is de best geplaatste persoon om een leefomgeving te creëren die het best aansluit bij uw behoeften en gevoelens.
Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon en luistert naar uw wensen.
Hij ontwerpt, helpt u doorheen alle administratie, begeleidt en adviseert u bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken.

De architect: ontwerper, adviseur en vertrouwenspersoon

Bouwen of ingrijpend renoveren is een complexe aangelegenheid. Uw woning moet esthetisch en technisch afgestemd zijn op uw voorkeuren en behoeften. De kostprijs van uw project moet passen binnen uw financiële mogelijkheden en de uitvoering moet correct gebeuren. Alle bijkomende voorwaarden moeten vervuld zijn: omgevingsvergunning, energieprestatie en binnenklimaat (EPB), veiligheidscoördinatie, diverse normen en voorschriften (bijvoorbeeld met betrekking tot akoestiek of brandveiligheid). Voor dit ingewikkelde traject kunt u terugvallen op één vertrouwenspersoon: uw architect.

Ontwerper

De architect ontwerpt voor u een woning die u in alle opzichten (esthetisch, technisch, financieel, ruimtelijk) gegoten zit als een maatpak. Hij levert u advies en informatie over technische kwesties en begeleidt u bij de vergelijking van de aannemersoffertes en de keuze van de aannemers. Hij stelt het dossier samen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning en controleert of de werken worden uitgevoerd zoals het hoort. Van zijn controlebezoeken aan de bouwplaats kan hij werfverslagen opstellen waarin alle belangrijke ontwikkelingen (fouten, keuzes materialen, technieken, vertragingen, meerwerken…) worden gedocumenteerd.

Hij waarschuwt u indien het gevaar rijst dat bepaalde voorschriften of reglementeringen (bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zouden worden gerespecteerd en kan u verwittigen wanneer het prijskaartje dreigt te ontsporen. Hij staat u bij tijdens de voorlopige en definitieve oplevering.

Adviseur

Afhankelijk van de afspraken die u met uw architect maakt, kan zijn dienstverlening nog veel ruimer zijn. Hij kan bijvoorbeeld de financiële, technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van uw plannen nagaan. Is een bepaalde koopwoning wel geschikt om er uw woonprogramma in te realiseren binnen het vooropgestelde budget? Past de woning die u in gedachten hebt wel op het bouwterrein dat u van plan bent te kopen?

Met behulp van een 3D-model kan de architect u ruimtelijk inzicht bieden in de toekomstige woning. Hij kan u helpen bij nog tal van andere zaken, zoals de overname of het gemeen maken van een scheidingsmuur, de coördinatie van de werken, de controle van de facturen en tussentijdse afrekeningen.

Vertrouwenspersoon

Meteen begrijpt u waarom de keuze van de architect zo belangrijk is: de architect is uw garantie op een geslaagd bouwproces. De keuze van architect bepaalt in sterke mate het verdere verloop van uw bouwproces. Maak er dus werk van: ga na of het persoonlijk klikt, of u op dezelfde golflengte zit, of de architect goed begrijpt waar u naartoe wilt, of hij uw wensen kan invullen. Neem de nodige tijd om de architect te kiezen die het best bij u en uw project past. Bewust kiezen voor een architect is kiezen voor kwalitatief bouwen en wonen. Het is bovendien geen kost, maar een echte investering!

Bij dit alles respecteert uw architect een heleboel regels die wettelijk of via zijn beroepsplichtenleer (deontologie) zijn bepaald. De Orde van Architecten legt deze deontologie vast en controleert of ze wordt nageleefd. Zo beschermt de Orde zowel de consument (ú dus!) als de architect die zijn taak correct uitvoert.

Een eerste gesprek

Een eerste, verkennend gesprek met een architect kan vrijblijvend zijn, dus zonder dat één van de partijen zich verder verbindt. Dit is echter geen vaste regel; het is dan ook aan te raden om de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties van bij het begin te bespreken. Een eerste gesprek is een goede manier om nader kennis te maken, ideeën uit te wisselen en te kijken of het met de architect klikt. De architect kan u referenties tonen en u infomeren over zijn manier van werken en zijn opvattingen over het beroep. Hij stelt u vragen over uw wensen en uw huidige en toekomstige verwachtingen.

Geef uw architect zoveel mogelijk informatie, ook over uw bouwprogramma en bouwbudget. Hoe duidelijker je uw leefgewoonten en verwachtingen omschrijft, hoe beter de architect de opdracht kan inschatten. Ook kleine details kunnen van groot belang zijn om van uw toekomstige huis een echte thuis te maken.

Meer info: Orde van Architecten