Contract met een aannemer.

Goede afspraken maken goede vrienden

Een huis bouwen of verbouwen neemt een hele hap uit je budget.
Daarom is het belangrijk om bij de opmaak van het contract duidelijke afspraken te maken met je aannemer.
Het gebeurt vaak dat tijdens de werken aan je woning beslist wordt om extra werken uit te voeren.
——————————————
Nemen jij of je aannemer het initiatief om werken te laten uitvoeren die jullie op voorhand niet hadden besproken, dan is er sprake van ‘meerwerken’.
Misschien vraag je de aannemer om extra stopcontacten te plaatsen, of stelt je aannemer zelf voor om een structureel probleem aan je bestaande woning op te lossen.
Meerwerken geven meer dan eens aanleiding tot discussies over de factuur.
Maak daarom goeie afspraken met je aannemer wanneer er meerwerken vereist zijn.
Spreek af welke werken je aannemer extra zal verrichten, en leg een prijs vast.
Zet alle afspraken duidelijk op papier, zo kan er achteraf geen discussie zijn!!
—————————————–
Voert de aannemer op eigen initiatief meerwerken uit aan je woning en ben je het daarmee niet eens? Dan moet je de factuur ‘protesteren’!
Verstuur onmiddellijk een aangetekende brief naar de aannemer om te laten weten dat je het niet eens bent met de meerprijs.
Als je geen aangetekende brief verstuurt, gaat men ervan uit dat je stilzwijgend akkoord gaat met de meerprijs.
——————————————
Opgelet: Als je aannemer meerwerken verricht die nodig zijn om de bouwgrond bouwklaar te maken, moet je hem daar voor betalen.
Zit er bijvoorbeeld puin in de grond, dan zal de aannemer dat eerst moeten verwijderen.
Maar ook hier geldt, communiceer duidelijk met je aannemer.
——————————————
Blijkt er tijdens de bouwwerken een handige Harry in jou te schuilen, en wil je je badkamer toch graag zelf betegelen?
Dan kan je aannemer in principe een schadevergoeding vragen voor de werken die je uit zijn bestek schrapt.
Slechts weinig aannemers zijn bereid om een clausule in hun contract op te nemen die bepaalt dat je zomaar werken uit de opdracht kunt schrappen. Begrijpelijk, toch?
Maar niet getreurd: Wie een goed contact heeft met zijn aannemer, kan tijdens de werken wellicht een onderling akkoord sluiten over de minwerken.
Zo kun je alsnog een schadevergoeding voorkomen.