Dakisolatienormen strenger vanaf januari 2018!

Sinds 2015 is de dakisolatienorm opgenomen in de Vlaamse Wooncode. Die dakisolatienorm wordt nu een stuk strenger.
Het dak van uw huurwoning of -appartement nu laten isoleren is dan ook de boodschap.
Vlaamse Wooncode?
De dakisolatienorm maakt deel uit van de Vlaamse Wooncode. Die code bevat de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen. Onderzoekers van gemeenten, Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie gebruiken de normen voor de controle van woningen. Doorgaans gaan deze op pad naar aanleiding van klachten over huurpanden. Daarbij gaan de inspecteurs verschillende zaken na. Zijn de daken, muren en vloeren voldoende stabiel? Zijn de installaties veilig? Is er geen vochtschade…? Is er dakisolatie? Voldoet een woning niet op een of meerdere van die punten, dan krijgt ze strafpunten. Een woning of appartement) met 15 strafpunten of meer kan ongeschikt verklaard worden. Dit betekent dat u ze (tijdelijk) niet meer kan verhuren.

Wat zegt die dakisolatienorm?

De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde 0,75 m² K/W. Dit stemt overeen met een laag isolatie van 3 tot 4 cm (afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt). Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, wordt als geïsoleerd dak beschouwd. Hoeveel strafpunten u krijgt als uw pand niet voldoet, hangt af van de oppervlakte van het dak (zie tabel). Er is namelijk een onderscheid tussen daken kleiner en daken groter dan 16 m². Daken kleiner dan 2 m² zijn vrijgesteld.
Vanaf 2020 wordt de norm nog een pak strenger: dan kan uw woning of appartement ongeschikt verklaard worden louter op basis van het ontbreken van dakisolatie.

Wanneer van toepassing?

De dakisolatienorm is van toepassing op eengezinswoningen, studio’s en appartementen in Vlaanderen. Kamers vallen buiten het toepassingsgebied. Hoewel de norm van toepassing op alle wooneenheden in Vlaanderen, ook als u er zelf in woont, is het vooral in huurpanden van belang. Daar riskeert u namelijk dat er effectief een onderzoeker van een van bovenvermelde instanties over de vloer komt.

Appartement op het gelijkvloers?

Opgelet: alle appartementen in een gebouw krijgen evenveel strafpunten, ongeacht of het een dakappartement is of niet. Het dak is namelijk een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw, en gebreken aan de gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle woningen in het gebouw.

Hoe stellen ze vast of mijn woning of appartement voldoet?

De onderzoekers houden enkel rekening met feitelijke vaststellingen. Dat betekent dat ze strafpunten toekennen als:
het Energieprestatiecertificaat een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt lager dan 0,75 m² K/W. Er wordt dus geen rekening gehouden met default-waarden.
uit feitelijke vaststellingen van de technische onderzoeker woningkwaliteit blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is. De technische onderzoeker woningkwaliteit zal dit alleen zelf beoordelen als het EPC niet beschikbaar is of als in het EPC met een default-waarde wordt gerekend.

Woning of appartement voldoet niet. Wat nu?

Investeer nog dit jaar in dakisolatie. Nu krijgt u, ook als verhuurder, bij uw netbeheerder een premie van 6 euro/m² bij uitvoering door een vakman. Vanaf 2019 is dit slechts 5 euro/m². Verhuurt u via een sociaal verhuurkantoor? Dan kan u ook van de renovatiepremie genieten, als er ook andere ingrepen aan het dak moeten gebeuren.

Nog enkel glas?

Vanaf 2020 komt er nog een norm bij in de Vlaamse Wooncode. Vanaf dan moet er ook quasi overal dubbel glas zijn. Is er meer dan één raam met enkel glas, dan krijgt uw woning of appartement 9 strafpunten. Vanaf 2023 loopt dat zelfs op tot 15 strafpunten, en riskeert u opnieuw een ongeschikt verklaring.

Bron: Bouwunie