Omgevingsvergunning definitief van start.

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning.
Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden.
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit.
De vergunningsaanvraag gebeurt digitaal via het Omgevingsloket dat alle tests heeft doorstaan en nu op punt staat.
Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking.
Alle procedures waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd zijn, verlopen sinds die datum via het Omgevingsloket.
Op 1 januari 2018 wordt de omgevingsvergunning van kracht in alle Vlaamse steden en gemeenten.
Vanaf dan worden alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld.
Ondertussen werd ook het systeem verder uitgebouwd en verbeterd.
Digitale behandeling
Sinds 23 februari 2017 waren architecten verplicht om bouwaanvragen voor gemeenten die nog niet met de omgevingsvergunning werkten, digitaal in te dienen via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA).
Op 1 januari 2018 zullen geen nieuwe aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden.
Lopende dossiers zullen wel nog verder behandeld worden.
Bij een omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld.
De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter en moet leiden tot betere besluitvorming.
Ondersteuning door de Vlaamse overheid
Voor omgevingsambtenaren, architecten en adviesinstanties organiseert de Vlaamse overheid infosessies om hen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de komende veranderingen.
De helpdesk van het Departement Omgeving wordt in de beginperiode wanneer nodig, extra versterkt.
 Alle steden en gemeenten zullen van de Vlaamse overheid een subsidie van 4.500 euro ontvangen.