Een aannemer kiezen.


Oplichting door malafide aannemers is de laatste tijd weer volop in het nieuws.
Voor elke bouwheer is het belangrijk te weten welke aannemer hij kan vertrouwen.
Om u hierbij te helpen heeft de Confederatie Bouw een aantal tips opgesteld.
Neem bijvoorbeeld uw tijd om een aannemer te zoeken.
Bekijk de website van de aannemer,vraag naar voorbeelden van recent werk of vraag aan bestaande klanten naar het resultaat en de service van de betrokken aannemer.
Mond-tot-mondreclame werkt vaak zeer goed.
Als u met een architect werkt,zal hij u zeker kunnen adviseren.
Controleer uw aannemer.
U kan een aantal dingen zelf controleren.
Ga na of hij geen sociale of fiscale schulden heeft.Dat kan via de website van de FOD Economie.
Controleer ook of hij de juiste vakkennis heeft.Dat doet u via de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Zoek op hoelang het bedrijf al bestaat en welke opdrachten het heeft uitgevoerd.
Een goede aannemer wordt op technisch vlak ondersteund door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB).
Vraag een offerte.
Een goede vakman zal u altijd een gedetailleerde en technisch onderbouwde offerte bezorgen.
Door enkele offertes te vergelijken,kan u een onderbouwde keuze maken.
Een offerte is gratis.Neem uw tijd om de offerte te bestuderen en beslis niet overhaast.
Kies voor kwaliteit.
Neem ook andere criteria in beschouwing dan alleen maar de prijs.
Aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn… zijn meestal ook niet waar!
Kies ook niet alleen in functie van de termijn waarbinnen de aannemer uw werken kan uitvoeren.
Een snelle service staat niet noodzakelijk garant voor kwaliteit.
Vermijd grote voorschotten.
Voorschotten zijn zeer courant bij bouwprojecten.
Vaak moet een aannemer ook op voorhand materiaal aankopen.
Een voorschot van 20 à 30% bij aanvang van de werken is dus zeker normaal.
Overdreven voorschotten moet u echter vermijden.Bij grotere projecten betaalt u best naargelang de werken vorderen.
Vermijd cash.
Als u cash gebruikt,zorg er dan voor dat u een bewijs van betaling heeft.
Vermijd echter grote bedragen.
Cash geld gebruiken om in het zwart werken te laten uitvoeren,is illegaal.
Maar weet ook dat u dan een groot risico neemt.U heeft geen verhaal bij gebreken en geen rechten bij geschillen.
Vraag een factuur.
Als u werken laat uitvoeren en geen factuur vraagt,wordt dit beschouwd als zwartwerk.
Voor sommige premies of belastingverminderingen is een factuur trouwens noodzakelijk.
Een factuur bezorgt u een overzicht van de verrichte werken.
Informeer u over de wet-Breyne.
Controleer bij een nieuwbouwproject of een grondige renovatie of u onder de wet- Breyne valt.
Deze wet beschermt u als bouwheer tegen onrechtmatige bedingen in het contract en tegen het risico van insolvabiliteit van de aannemer.
De Confederatie Bouw biedt een typecontract aan dat de belangen van de consument verdedigt.
Wees kritisch ten opzichte van labels.
Er bestaan verschillende kwaliteitslabels in de bouw.Helaas is de kwaliteit van de labels zelf ook sterk divers.
Zoek bij conflict naar een oplossing.
Een rechtszaak wil u echt te allen prijzen vermijden.
Een aannemer kan een eventuele fout zelf nog rechtzetten,wat in de praktijk ook vaak gebeurt.
U kan ook terecht bij de Verzoeningscommissie Bouw of u kan uw aannemer suggereren om het WTCB te contacteren voor onafhankelijk advies.