Een frisse neus op een veilige en gecontroleerde manier.

De Vlaamse overheid en het (FNAC) waarschuwden recent de burgers dat de luchtkwaliteit in woningen en appartementen vaak van slechte kwaliteit is.
Een oplossing is, het openen van ramen en deuren, ook in de winter.
Vergeet echter niet dat je daarmee warmte en energie naar buiten jaagt, inbrekers een mooie kans geeft om je huis binnen te geraken.
Met een doordacht ventilatieconcept haal je op een gecontroleerde en veilige manier verse lucht naar binnen.
Gemiddeld 85 % van onze tijd brengen we binnen door.
Meer dan de helft van de lucht die we inademen, is afkomstig uit het binnenklimaat van gebouwen.
Onderzoeken tonen aan dat de binnenlucht van gebouwen vaak sterk vervuild is.
We gebruiken teveel pesticiden en luchtverfrissers, hebben te weinig oog voor schimmels in vochtige ruimtes.
Bovendien vinden huismijten onze te warme slaapkamer een paradijs.
Het probleem is dat de mens CO2 en bepaalde gevaarlijke stoffen niet kan detecteren en dan ook geen correcte maatregelen kan treffen.
De gevolgen zijn uiteenlopend:
Irritaties van ogen, neus en keel, over hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, allergieën en infecties.
Tevens is er risico van CO-vergiftiging, geurhinder, ongedierte, vochtcondensatie en schimmels.
Daarom is goed ventileren belangrijk!!
Isolatie en luchtdichtheid spelen een belangrijke rol, gebruikelijke naden en kieren bij oude gebouwen, zijn bij nieuwbouwwoningen verdwenen.
Daarom stijgt ook de nood aan een goede ventilatie.
Door ramen en deuren te openen verlucht je wel, maar je hebt totaal geen vat op de hoeveelheid lucht die in en uit je woning stroomt.
Wat doen om een gezonde luchtkwaliteit te krijgen:
Een gestuurde ventilatie is de enige efficiënte en vooral ook veilige manier om een gezond binnenklimaat te bekomen.
Onafhankelijke testen tonen aan dat in 90 % van de gevallen de niet gestuurde ventilatiesystemen ofwel uitgeschakeld zijn of op de laagste stand staan.
Ventilatieroosters zorgen voor een continue toevoer van verse lucht, zonder tocht en zonder de ramen te openen.
Bovendien worden die roosters bovenop het raamprofiel geplaatst, waardoor ze nog nauwelijks opvallen.
Dankzij een gestuurde afvoer van vervuilde lucht, zorg je voor een continue luchtstroom doorheen de woning.
Zo bereik je op elk moment van de dag een goede luchtkwaliteit.
Ventilatie is noodzakelijk, zelfs in de winter, maar er zijn nu eenmaal efficiëntere oplossingen dan het openen van ramen en deuren.
Renson denkt met u mee en biedt een geschikte oplossing voor elke toepassing.
Denken we maar aan de zelfregelende en bijna onzichtbaar gemonteerd ventilatieroosters van de Invisivent familie of de Fixvent, die een zelfregelend rooster combineert met een windvaste screen voor de beheersing van de zonnewarmte.
Vraaggestuurde ventilatiesystemen, zoals Systeem C+EVO en E+, zorgen bovendien voor de continue maar gecontroleerde afvoer van vervuilde lucht.
Dynamische sensoren analyseren 24 uur per dag de afvoerlucht op CO2 of vocht en/of VOC’s (vluchtige organische stoffen) en passen zo op een intelligente manier het ventilatieniveau aan de daadwerkelijke behoefte van de gebruiker aan.
Bron:Renson