Freelancers in de bouw.

De bouwsector heeft veel concurrentie van buitenlandse gedetacheerden, bijberoepers , bijklussers en door de deeleconomie.
Daarnaast blijft de nood aan gekwalificeerde mensen in de bouw hoog.
Het antwoord hierop is de freelancer.  
Ook in de bouw moet freelance mogelijk zijn, zegt Bouwunie.
Zonder dat de freelancer of het bouwbedrijf dat op hem of haar een beroep doet, beschuldigd wordt van schijnzelfstandigheid.
Volgens de gangbare definitie is een freelancer een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in een business-to-business  context zakelijke diensten verleent op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of projecten.
In andere sectoren bestaat de freelancer al langer.
Denk maar aan journalisten, informatici, vertalers of coaches.
Alleen in de bouw wordt er verkrampt gereageerd.
Elke elke structurele samenwerking tussen een bouwonderneming en een zelfstandige wordt onder de loep genomen.
Zou er hier geen sprake zijn van schijnzelfstandigheid? Terwijl het meestal helemaal niet de bedoeling is om sociale regels te omzeilen of te frauderen. Niet door het bouwbedrijf-hoofdaannemer en niet door de zelfstandige-onderaannemer.
Bouwunie wil dit uitklaren en de relatie bouwbedrijf-freelancer decriminaliseren.
Want de freelancer in de bouw biedt een antwoord op een actuele vraag naar kwaliteit en flexibiliteit. 
In de bouw zijn hoe langer hoe meer zelfstandigen actief.
Zij willen flexibel kunnen werken, hun eigen baas zijn, zonder meteen een onderneming met werknemers te ambiëren.
Anderzijds zoeken grotere bouwbedrijven vlot inzetbare mensen, met een specifieke kennis en ervaring.
Daarnaast ervaren de bouwbedrijven veel concurrentie van buitenlandse gedetacheerden.
Zij zijn veel goedkoper en beroepen zich op de toepassing van de EU-regels om allerhande Belgische wetgeving te omzeilen.
Zo is het sociaal rechtelijke luik van de Arbeidsrelatie wet (schijnzelfstandigheid) niet van toepassing op buitenlanders.
De freelancer is goedkoper dan andere flexibele samenwerkingen zoals uitzendarbeid. 
Om al die redenen zouden bouwbedrijven meer gebruik willen maken van (zelfstandige) freelancers.
Om te vermijden dat de inspectiediensten die vorm van samenwerken als schijnzelfstandigheid bestempelen, ook al is er geen sprake van fraude of sociale dumping, vraagt Bouwunie een aanpassing van de Arbeidsrelatie wet.
Want er is nood aan rechtszekerheid, voor zelfstandige freelancers en bouwbedrijven.
De Arbeidsrelatie wet moet enkel gebruikt worden waarvoor ze echt dient.
Om manifeste en bewuste fraude, uitbuiting en sociale dumping te bestrijden.

Bron: Bouwunie