Hoe bekijkt de bank jouw hypothecaire lening?

Een hypothecaire lening ? Dan zal je bij een bank of kredietgever moeten aankloppen.

Maar hoe beoordeelt deze jouw kredietaanvraag? Waarmee houdt de bank vooral rekening?

Heb je jezelf als de twee volgende vragen gesteld?

° Hoeveel wil ik maandelijks terugbetalen voor je woonlening?
° Hoeveel kan ik maandelijks terugbetalen?
Je moet je niet alleen goed voelen bij de lening die je onderschrijft, bovendien moet ze ook binnen je budget passen.

Het is immers van zeer groot belang dat je de hypothecaire lening correct kunt terugbetalen gedurende de volledige looptijd.

Welke criteria zijn bepalend bij een kredietaanvraag?

Is het antwoord op beide vragen voor jou duidelijk, dan zal je kredietbemiddelaar een aanvraag doen bij de kredietgever of bank.
Vooraleer die een concreet voorstel doet aan jou, zal je aanvraag grondig bekeken worden.

Meer bepaald zal de kredietmakelaar en de kredietgever van nabij ingaan op de volgende criteria:

Heb je een stabiele job?
De kredietverstrekker onderzoekt hoe lang je al bij je huidige werkgever werkzaam bent.

Zo krijgt hij een beeld van de stabiliteit van je job. Hoe stabieler, des te meer vertrouwen boezemt dit de bank in.

Hoeveel bedragen je inkomsten?
Concreet zal de bank jouw terugbetalingscapaciteit beoordelen.
Kan jij het hypothecaire krediet probleemloos aflossen?
Welk gedeelte van je inkomsten gaat naar de terugbetaling van de lening?

Hoeveel bedraagt je leefoverschot elke maand?

Heb je spaargeld?
Banken zullen sneller geneigd zijn om je een hypothecaire lening toe te kennen als je een gedeelte van de aankoopsom kunt betalen met eigen middelen.
Bovendien levert een hogere eigen inbreng je een goedkoper tarief op.
Heb je geen eigen middelen en moet je alles lenen voor je huis? Dan is het nog niet onmogelijk om een hypothecaire lening te krijgen, maar wordt het wel complexer.

Je kredietbemiddelaar bekijkt dan samen met jou de beschikbare opties.

Moet je nog andere kredieten afbetalen?
De kredietgever wil dit weten om je terugbetalingscapaciteit te kunnen beoordelen.

Dit kan ook jouw maximaal te ontlenen bedrag beïnvloeden: hoe meer kredieten je hebt, des te minder zal je bijkomend kunnen lenen.

Betaal je jouw andere leningen tijdig en correct terug?
Heb je nog andere kredieten of leningen, dan zal een kredietverstrekker altijd checken of je die correct terugbetaalt.
Hiertoe raadpleegt de kredietgever de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België.
Daarin kunnen kredietverstrekkers terugvinden welk type kredieten je lopen hebt, hoeveel je moet betalen en hoe lang nog.
Ze kunnen niet zien bij welke bank je de leningen afgesloten hebt.

Heb je hier vragen over?

Deze specialisten zullen je vragen met plezier beantwoorden.