Registratierechten naar 6% voor eigen woning

Wie een eigen huis koopt in het Vlaams Gewest, zal vanaf 1 januari 2020 minder registratierechten moeten betalen.
Registratierechten van 6% in plaats van 7%.
Deze vermindering is een compensatie voor het afschaffen van de Vlaamse woonbonus.

Verlaging van de registratierechten

Wie een huis of appartement koopt, moet bovenop de aankoopsom ook nog registratiebelasting betalen. Vanaf 1 januari 2020 wordt dat tarief verlaagd van 7% naar 6% als gedeeltelijke compensatie voor het afschaffen van de woonbonus.

De nieuwe Vlaamse regering heeft ook bepaald dat de registratierechten pas bij het verlijden van de akte moeten worden betaald en niet langer bij de ondertekening van het compromis (de verkoopakte). Zo wordt vermeden dat iemand die een woning heeft gekocht, de woonbonus misloopt (als de akte niet meer in 2019 kan worden verleden) en toch nog 7% registratierechten moet betalen.

Met dat tarief van 7% werd iets meer dan een jaar geleden een rechtvaardigere belasting ingevoerd.

Daarvoor bedroegen de registratierechten voor veel huizen en appartementen immers nog 10%.

Voor bescheiden woningen bedroeg dit 5%, het zogenaamde groot en klein beschrijf.

Dat was een totaal verouderd systeem, want grotere huizen op het platteland konden bijvoorbeeld onder het klein beschrijf vallen, en kleine appartementen in de stad dan weer niet.

De registratierechten voor alle andere woningen, zoals een tweede verblijf of een bouwgrond, bedragen nog altijd 10%.

Extra korting voor bescheiden woningen blijft

Voor bescheiden woningen, dat zijn woningen met een aankoopprijs van max. 200.000 euro, in kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel 220.000 euro, is er een vrijstelling op de eerste 80.000 euro.

Dat komt neer op een korting van 5.600 euro.

Energiezuinig renoveren extra beloond

Wie ingrijpende energetische renovatiewerken uitvoert binnen de vijf jaar na de aankoop, betaalt in plaats van 6% slechts 5% registratierechten.
Het gaat dan om renovaties waarbij de verwarming, koeling, luchtcirculatie… volledig wordt vervangen en minstens 75 procent van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd.
Als bewijs voor deze ingrijpende energetische renovaties ontvangt u ook een energieprestatiecertificaat.
Dat is één van de voorwaarden om het verlaagde tarief te behouden.
De vrijstelling voor een bescheiden woning komt dan neer op een korting van 4.800 in plaats van 5.600 euro, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het 1% minder registratierechten.

Een voorbeeld uit de praktijk.

Een jonge gezin met 2 kinderen wil een huis kopen, maar er is wel wat renovatiewerk aan: dak-, vloer- en muurisolatie en de ramen moeten worden vervangen door ramen met hoogrendementsbeglazing. Hierdoor moeten er ook energetische aanpassingen, zoals ventilatie, in het huis gebeuren.

Daardoor hoeven zij geen 6%, maar 5% registratierechten te betalen. Omdat de aankoopprijs beneden 200.000 euro lag, is 80.000 euro ook vrijgesteld van registratierechten.

Een simpel rekensommetje ((195.000 – 80.000) x 5%) brengt ons dan bij een bedrag van 5.750 euro in plaats van 6.900 euro bij 6%.

In het systeem van groot en klein beschrijf had het jonge gezin nog 10% registratierechten moeten betalen op de aankoopprijs van 195.000 euro, omgerekend 17.000 euro. Ze besparen nu meer dan 11.000 euro.

Principe van de meeneembaarheid blijft

Ook het principe van de meeneembaarheid voor de gezinswoning blijft.

Wie zijn woning verkoopt om een nieuwe te kopen, mag onder bepaalde voorwaarden eerder betaalde registratierechten in mindering brengen.

Dat bedrag blijft geplafonneerd op 12.500 euro en wordt sinds 1 januari 2019 jaarlijks aangepast aan de index. 

Wie dus zijn woning verkoopt om een andere te kopen, zal veel minder of zelfs geen registratierechten meer hoeven te betalen.

Een voorbeeld: het appartementje  in één van de kernsteden dat u kocht voor 190.000 euro onder het oude regime van het groot beschrijf, verkoopt u voor 220.000 euro. U ruilt het in voor een bescheiden rijwoning in dezelfde stad met een waarde van 210.000 euro.

  • Voor de oude woning hebt u 16.500 euro registratierechten betaald. Daarvan kunt u 12.500 euro meenemen.
  • Voor de nieuwe woning bent u 9.100 euro (210.000 – 80.000)x7%) en vanaf 1 januari 2020 7.800 euro (210.000 – 80.000)x 6%) registratierechten verschuldigd (we nemen gemakshalve de vermindering voor energetische renovaties niet in aanmerking).
  • Door de meeneembaarheid van de registratierechten op de oude woning betaalt u geen registratierechten meer voor de nieuwe.