Sloop- en heropbouwpremie.

U kan als particulier een premie van 7500 euro krijgen voor de afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaams Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat.

De sloop- en herbouwvergunning moeten gezamenlijk, in één aanvraag bij de vergunningverlenende overheid zijn aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd (waarvan de sloopvergunning in de periode 1 oktober 2018 – 28 februari 2019 werd aangevraagd of de sloop in diezelfde periode werd gemeld), is er een overgangsmaatregel voorzien.  Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de korting.

Vraag tijdig de premie aan! 

Om in aanmerking te komen voor de slooppremie, moet je de premie verplicht aanvragen onmiddellijk na het indienen van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw. Algemene regel:  binnen de maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing (zie overgangsmaatregel onderaan deze pagina).

Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie.

Algemene premievoorwaarden.

De aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat, gelegen op eenzelfde locatie.

Het af te breken gebouw mag NIET in één van deze 13 steden gelegen zijn: Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.

Premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden bekomen.

De premie kan enkel worden toegekend aan een natuurlijk persoon.

Voor wie een gecombineerde vergunning indient vanaf 1 maart 2019, bedraagt de termijn om de premie aan te vragen 1 maand na het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Voor wie een gecombineerde vergunning aanvroeg tussen 1 oktober 2018 en 28 februari 2019, moet de premie-aanvraag via de webapplicatie gebeuren ten laatste op 30 april 2019.

Indien de sloop- en herbouwvergunning apart werd aangevraagd, is er een overgangsmaatregel voorzien. Voorwaarden om in geval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn dat de vergunning/melding voor sloop werd aangevraagd via het omgevingsloket vanaf 1/10/2018 en voor 1/03/2019 en deze voor heropbouw vanaf 1/10/2018 en uiterlijk op  31/03/2019. De aanvrager moet beide documenten (of desgevallend de sloopmelding en de aanvraag voor heropbouw vergunning) aanmelden bij het Vlaams Energieagentschap uiterlijk op 30 april 2019.

De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten appartementsgebouw of de op te richten woning(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.

Premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen:

Premievoorwaarden zijn niet nageleefd;

Omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke termijnen;

Omgevingsvergunning wordt vernietigd;

Omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe gebouw overgedragen aan een rechtspersoon;

De eigendom van de grond of van een van de gebouwen (de af te breken of de nieuw gebouwde) in de loop van het bouwproject wordt overgedragen aan een rechtspersoon of wordt belast met een zakelijk recht ten voordele van een rechtspersoon.

Overgangsmaatregel 1 oktober 2018 tot en met 28 februari 2019

Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de premie.

Voorwaarden om in geval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn:

Vergunning voor sloop werd aangevraagd of de sloop werd gemeld vanaf 1/10/2018 en uiterlijk op 28/02/2019 

De vergunning voor heropbouw werd aangevraagd vanaf 1/10/2018 en uiterlijk op  31/03/2019.

Om in aanmerking te komen voor de premie, moeten beide documenten (sloopmelding/aanvraag vergunning sloop + aanvraag vergunning heropbouw)  ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap uiterlijk op 30 april 2019.

Sloop- en heropbouw premie verlengd tot eind 2020.

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 20 december 2019 definitief om de sloop- en heropbouw premie te verlengen tot eind 2020.

Normaal gezien liep de sloop- en heropbouw premie af voor sloop-en heropbouw vergunningen, aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2019. Deze periode wordt nu eenmalig met 14 maanden verlengd voor sloop- en heropbouw vergunningen aangevraagd uiterlijk op 31 december 2020.

De slooppremie moet je aanvragen binnen de 3 maand na de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Je hoeft dus niet te wachten op de ontvangst van de effectieve sloop- en herbouwvergunning om je slooppremie aan te vragen.

Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie.