Premie voor het plaatsen van een thuisbatterij

Wil je een thuisbatterij installeren? Dan krijg tot eind 2020 een premie. Met deze maatregel wil de Vlaamse overheid eigenaars van zonnepanelen een duwtje in de rug geven.

Lagere distributiekosten

Met het gebruik van thuisbatterijen kan men verhinderen dat het distributienet op momenten van piekproductie wordt overbelast. Met een thuisbatterij kunnen gezinnen overtollige stroom, opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens,  zelf opslaan en verbruiken wanneer ze deze nodig hebben. Deze opgeslagen elektriciteit heeft als voordeel dat je minder afhankelijk bent van het net en dus minder distributiekosten moet ophoesten.

Een thuisbatterij kan in de daluren stroom van het net opladen tegen het goedkopere nachttarief, die je dan overdag kan gebruiken. Bij een eventuele stroompanne beschik je bovendien altijd over je eigen stroom. Een volledig opgeladen batterij kan ongeveer een etmaal lang het verbruik van een gemiddeld gezin leveren. Helemaal onafhankelijk worden van het elektriciteitsnet is niet mogelijk. Zeker in de winter moet je kunnen terugvallen op het net, omdat je overdag niet genoeg stroom kunt produceren om mee rond te komen.

Maximum 3200 euro 

De premie voor een thuisbatterij bedraagt 250 euro per kilowattuur (kWh), met een maximum van 3200 euro per aansluitingspunt.
Een doorsnee 8kwH batterij thuisgebruik kost ongeveer 8000 euro en je ontvangt dus een premie van 2000 euro.
Een woning met zonnepanelen van 5 kW en een thuisbatterij bespaart ongeveer 200 euro per jaar op de distributiekosten.
Bij een hoger verbruik kan dit zelfs oplopen tot 350 euro.
De levensduur van een thuisbatterij is ongeveer 10 tot 15 jaar.

Digitale elektriciteitsmeter

Er zijn wel een aantal voorwaarden om de premie te bekomen. Zo moet de thuisbatterij geplaatst worden door een elektrotechnisch installateur en aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. Als je een batterijsysteem aankoopt, blijft het minstens 10 jaar aangesloten. Een leasingcontract heeft steeds een minimum looptijd van 10 jaar. Je moet tevens overstappen van een terugdraaiende naar een digitale elektriciteitsmeter. Je betaalt geen prosumententarief meer, maar het nieuwe nettarief dat wordt aangerekend is op basis van werkelijke afname van het elektriciteitsnet.

De premie kan je aanvragen bij netbeheerder Fluvius