Is een vergunning nodig voor een tuinafsluiting ?

Hier is geen eenvoudig ja of nee antwoord mogelijk.
Normaal heb je daar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig, maar er bestaan vrijstellingen.
De vrijstellingen verschillen van gewest tot gewest, maar ook tussen de gemeentes.
Ook tussen woonwijken kunnen de voorschriften verschillen, afhankelijk van de verkavelingsvoorwaarden.
Een gouden regel contacteer je gemeente, daar kan men je de juiste informatie geven.

Wanneer is er geen vergunning voor een tuinafsluiting nodig ?

Een voorwaarde die bijna overal wordt nagekeken is de hoogte van de afsluiting. Een gesloten afsluiting mag altijd geplaatst worden in de zij- en achtertuin op voorwaarde dat ze niet hoger is dan 2 meter.
Dat geldt zowel voor Vlaanderen als Wallonië.
In het Brussels gewest mag die 3 meter hoog zijn.
In de voortuin is de hoogte van de afsluiting bepaald op maximaal 2 meter bij een open, transparante afsluiting of 1 meter bij een gesloten afsluiting. 
Voor transparante afsluitingen in gelast of geweven gaas en draadpaneelafsluitingen die aan deze hoogte voldoen, is er meestal geen enkel probleem om een vrijstelling van vergunning te krijgen.
Voor gesloten afsluitingen die visuele privacy bieden, liggen de zaken wat ingewikkelder. Een gemetselde muur van meer dan 1 meter zal bijna altijd vergunningsplichtig zijn.
Navraag doen bij je gemeente is de boodschap.

Een afsluiting op de scheidingslijn of niet ?

Ook dat is een gegeven waar je best voorzichtig mee omspringt. De scheidingslijn van je bouwperceel behoort in principe zowel aan jezelf als aan je buur toe. Dat betekent dat je altijd de toestemming nodig hebt van je buren als je een afsluiting op de scheidingslijn plaatst. In de meeste gevallen zullen zij ook vragende partij zijn voor een afsluiting. Een akkoord over welk type van afscheiding is mogelijk en zodoende kunnen de kosten voor plaatsing en onderhoud gedeeld worden. Dit is de beste oplossing, zowel financieel en om de goede relatie met de buren te behouden.
Indien er geen akkoord mogelijk is zal je de tuinafsluiting niet op de perceelgrens zelf mogen plaatsen. Enkele centimeters ernaast is al voldoende, behalve wanneer je ook een haag wil planten. Deze moet je minstens 50 cm van de perceelgrens aanplanten zodat je ze kan onderhouden en ze niet kan overhangen bij de buren. Bij een haag moet je zorgen dat ze niet te hoog doorgroeit en niet teveel licht afneemt van je buren.
Twee meter is daar meestal norm.
Opgelet! Een draadafsluiting die men laat begroeien met klimplanten wordt beschouwd als een levende haag.
Die moet je dus ook op 50 cm van de perceelgrens plaatsen, indien er geen akkoord is met de buren.

Architect of niet ?

Heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig, dan volstaat het om je tuinafsluiting te melden bij je gemeente. 

Moet je wel een stedenbouwkundige vergunning hebben, dan is er meestal geen architect nodig. Een Architect is enkel wettelijk verplicht wanneer de werken een constructieprobleem meebrengen of om de stabiliteit van het gebouw wijzigen. In de meeste gevallen is dat niet het geval bij het plaatsen van een tuinafsluiting.