De Voorlopige oplevering.   

Deze oplevering is een stand van zaken met betrekking tot de voltooiing van de werken.
In het document worden de gebreken, onvolkomenheden en fouten aangegeven.
Deze dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan de aannemer.
De aannemer dient de nodige aanpassingen en reparaties binnen een bepaalde periode uit te voeren.
Indien er geen gebreken zijn, moet dit ook schriftelijk worden gemeld.
Het is een belangrijke stap, de algemene controle van de werken en oplevering bepaalt of de aannemer zijn plichten is nagekomen.
Oplevering van een woning gebeurt in twee fasen: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering.
Algemeen wordt aangenomen dat de voorlopige oplevering de voltooiing van de werken impliceert, maar daarom niet de acceptatie van de werken.
We raden je aan om in je contract, zwart op wit te laten zetten wat de voorlopige oplevering precies inhoudt.
Sommige bouwbedrijven gaan er immers van uit dat de acceptatie van de werken inhoudt en dus ook het begin van de garantieperiode.
En dat wil je absoluut vermijden!
Om problemen te vermijden, moeten alle betrokken partijen (de opdrachtgever,de aannemer en de architect) hun handtekening zetten onder het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.
Als eigenaar heb je 3 mogelijkheden.
• Je accepteert de werken.
Dat wil zeggen dat je verklaart dat de aannemer de werken goed heeft uitgevoerd, volgens opgegeven plannen.
Je verklaart ook dat er geen zichtbare fouten of gebreken zijn.
• Acceptatie op voorwaarde dat de aannemer enkele kleine gebreken binnen een afgesproken termijn repareert.
• Weigering: de aannemer moet gebreken en fouten repareren en een nieuwe voorlopige oplevering voorstellen.
Bij onenigheid tussen de verschillende partijen, kan men beroep doen op een deskundige.
Gevolgen:
Wanneer de opdrachtgever de werken aanvaardt dan heeft dat een aantal gevolgen.
De aanvaarding wil zeggen dat alle zichtbare gebreken in acht zijn genomen, de opdrachtgever kan geen nieuwe gebreken toevoegen.
Na de voorlopige oplevering, begint een periode van minstens één jaar, waarin de aannemer de tijd heeft om de vastgestelde gebreken te repareren.
Op het einde van die periode vindt de definitieve oplevering plaats.
Die periode van een jaar laat de klant toe om de goede werking van de technische systemen en de stabiliteit van het gebouw te controleren.
Indien de aannemer de vastgestelde gebreken niet tijdig repareert, dan heeft de eigenaar het recht om de definitieve oplevering te weigeren.