De Voorlopige oplevering.   

Met een voorlopige oplevering worden de gebreken,onvolkomenheden en fouten die de aannemer moet repareren aangegeven.
Deze dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan de aannemer.
De aannemer dient de nodige aanpassingen en reparaties binnen een bepaalde periode uit te voeren.
Indien er geen gebreken zijn,moet ook dit ook schriftelijk worden gemeld vooraleer de voorlopige oplevering eindigt.
Tijdens het bouwen van een huis maken aannemers soms fouten.
Als klant moet je dus aandachtig te werk gaan bij de voorlopige oplevering.
Bij de oplevering,die valt onder de Breyne wet,aanvaardt de opdrachtgever de constructie.
Het is een zeer belangrijke stap in het bouwproces,de algemene controle van de werken en de oplevering bepaalt of de ondernemer zijn plichten is nagekomen.
De oplevering van een woning gebeurt in twee fasen:de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering.
De wet Breyne specifieert verder niet hoe dit precies verloopt.
Algemeen wordt er aangenomen dat de voorlopige oplevering de voltooiing van de werken impliceert,maar daarom niet meteen de acceptatie van de werken.
We raden je aan om in je contract,zwart op wit te laten zetten wat de voorlopige oplevering precies inhoudt.
Sommige bouwbedrijven gaan er immers van uit dat de voorlopige oplevering ook de acceptatie van de werken inhoudt en dus ook het begin van de garantieperiode.
En dat wil je absoluut vermijden!
Om problemen te vermijden,moeten alle betrokken partijen (de opdrachtgever,de aannemer en de architect) hun handtekening zetten onder het proces-verbaal van de voorlopige oplevering.
Als eigenaar heb je 3 mogelijkheden bij de voorlopige oplevering:
• Acceptatie:je accepteert de werken.Dat wil zeggen dat je verklaart dat de aannemer de werken goed heeft uitgevoerd,volgens de regels van de kunst,in overeenstemming met de plannen en specificaties.Je verklaart ook dat er geen zichtbare fouten of gebreken zijn.
• Acceptatie op voorwaarde dat de aannemer enkele kleine gebreken binnen een afgesproken termijn repareert.
• Weigering:de aannemer moet grote gebreken of fouten repareren en daarna een nieuwe voorlopige oplevering voorstellen.
Indien er onenigheid bestaat tussen de verschillende partijen,kan men beroep doen op een deskundige.
Gevolgen van de voorlopige oplevering:
Als de opdrachtgever de werken aanvaardt bij de voorlopige oplevering,dan heeft dat een aantal gevolgen.
De aanvaarding wil namelijk zeggen dat alle zichtbare gebreken in acht zijn genomen,en de opdrachtgever kan dus geen “nieuwe” gebreken toevoegen.
Na de voorlopige oplevering,begint een periode van minstens één jaar,waarin de aannemer de tijd heeft om de vastgestelde gebreken te repareren.
Op het einde van die periode vindt de definitieve oplevering plaats.
Die periode van een jaar laat de klant toe om de goede werking van de technische systemen en de stabiliteit van het gebouw te controleren.
Indien de aannemer de vastgestelde gebreken niet tijdig repareert,dan heeft de eigenaar het recht om de definitieve oplevering te weigeren.