Woning verbouwen.

Dan hebt u misschien een bouwvergunning nodig.
Maar kent u de normen waaraan uw woning moet voldoen?
Weet u hoeveel btw je moet betalen op de facturen? Weet je ook welke premies u kunt krijgen?
Voor u start met de verbouwing moet u weten wat haalbaar is. Wat wilt u veranderen aan uw woning? Wat is technisch mogelijk? Zijn er plannen van de huidige woning en het perceel? En hebt u voldoende budget?
Voor info en advies over mogelijke kosten kunt u terecht bij een architect of bij uw bank:
* Kosten van een eventuele lening
* Ereloon van de architect
* Administratieve kosten (waarborg, …)
* Voorbereidende werken (stabiliteit, veiligheid, landmeter, …)
* Facturen (sloop, ruwbouw, schrijnwerk, bepleistering, isolatie, dakwerken, technieken, …) en btw-tarief (6% of 21%)
* Vernieuwing of vervanging van aansluitingen (water en riolering, elektriciteit, gas, kabel)
* Een tijdelijke verhuis, opslagplaats voor meubelen.
U kunt de kosten drukken met premies van de Vlaamse overheid, uw gemeente of provincie of uw netbeheerder.
Sommige werken mag u ook inbrengen in uw belastingaangifte.

Leningen voor renovatie.

Als uw eigen financiële middelen niet volstaan, moet u geld lenen.
* U kunt een renovatielening bij een bank aangaan.
* Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor een sociale lening voor renovatie.
* Met energiebesparende investeringen kunt u ook een goedkope energielening krijgen.
Als u een hypothecaire lening voor uw woning afsluit, kunt u zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Bouwvergunning.

Voor grondige verbouwingen hebt u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. In principe is ook de medewerking van een architect verplicht.
Voor kleine wijzigingen is een vergunning niet verplicht, maar moet u de verbouwingen wel melden aan de gemeente. Vraag aan uw gemeente of de werken al dan niet zijn vrijgesteld van vergunning of meldingsplicht.
Als bouwheer kunt u uw aanvraag voor omgevingsvergunning zelf indienen op papier. Als de medewerking van een architect verplicht is, dan moet de architect de aanvraag digitaal indienen in het omgevingsloket. De bouwheer moet het aanvraagdossier wel ondertekenen.
U krijgt uw vergunning als uw bouwplannen aan de stedenbouwkundige vereisten voldoen. Omwonenden krijgen de gelegenheid om opmerkingen te geven bij de plannen (openbaar onderzoek).

Verplichtingen bij verbouwingen.

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde normen voldoen (energie, ventilatie, waterverbruik, …). Ook voor kleine aanpassingen die u niet aan uw gemeente moet melden, moet u rekening houden met wettelijke verplichtingen (bv. dakisolatie, dubbel glas).

Start van de werken.

Als u een vergunning hebt gekregen voor de verbouwingen, mag u pas 35 dagen na aanplakking van de beslissing beginnen met de werken. Na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten.
U brengt de gemeente zelf op de hoogte van de startdatum van de werken. De gemeente komt ter plaatse de omgeving van uw woning nakijken om bestaande schade aan voetpaden of het wegdek vast te stellen. Vervolgens betaalt u een waarborg aan de gemeente om eventuele schade aan het openbaar domein door de werkzaamheden te vergoeden.
Als u voor de werken geen vergunning nodig hebt, moet u geen melding maken van de start van de werken.

Einde van de werken.

Na afloop van de vergunde werken brengt u de gemeente op de hoogte van de einddatum. De gemeente komt vaststellen of er schade is aan het openbaar domein ten gevolge van de verbouwingen. Als er geen schade is, krijgt u de volledige waarborg terugbetaald.
Vervolgens zal de federale overheidsdienst Financiën een aantal controles uitvoeren op de waarde van uw woning na verbouwing.
Eerst zal het Kadaster u de herberekening van het kadastraal inkomen (KI) bezorgen.
Binnen 3 maanden na de herberekening stuurt de btw-administratie u een btw-bouwaangifte waarin u aangeeft welke werken uitgevoerd zijn door professionele aannemers (waarvoor u btw hebt betaald) en welke werken kosteloos door derden werden uitgevoerd (uzelf, familieleden of vrienden).